Duyurular

...

Online Sınav - Ödev İndirme / Yükleme Portalına Giriş Bilgilendirmesi

Detaylı Bilgi : https://ceyhan.cu.edu.tr/storage/ogrenci/genelduyurular/onlines%C4%B1nav-%C3%B6devindirmey%C3%BCklemeportal%C4%B1nagirisbilgilendirmesi.pdf