Duyurular

...

Ç.Ü. Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS) (Nedir? ve Nasıl Çalışır?) Tanıtım Semineri (TARİH: 08 Nisan 2022 / SAAT: 12:00 / YER: SANAL PLATFORM TEAMS ÜZERİNDEN)

Detaylı Bilgi : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2Q3OWI3YjUtZGQ2Ny00ODU2LWIwZDAtM2JhZGYxOTRhY2Zk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%222ca0d4f3-9645-454d-957e-26d168ba4990%22,%22Oid%22:%2215f31fe7-593f-4dc2-b939-a8372a4aaa02%22%7D